Handledning för inventeringen av Östergötlands flora!


Vi har tagit fram en handledning som beskriver hur inventeringen ska gå till,

Handledning


Vi har också tagit fram artlistor för inventeringen. Det finns två olika listor; dels en total östgötalista med alla kärlväxter som kan påträffas i landskapet Östergötland och dels en fältlista som kan/bör användas vid fältinventeringen. På östgötalistan ingår även underarter eller småarter vilket de inte gör på fältlistan.

Fältlistan finns både med arterna i systematisk ordning och i alfabetisk ordning. Dessutom finns filerna i både excel-format och pdf-format. 


Länkar till artlistorna  

Fältlista alfabetisk ordning, pdf

Fältlista systematisk ordning, pdf

Fältlista alfabetisk ordning, excel

Fältlista systematisk ordning, excel  


Östgötalista, totalista


All rapportering av växtfynd ska göras i den centrala databasen Artportalen (läs i handledningen för instruktion). Här är länken till Artportalen:

https://artportalen.se/


Kortfattad beskrivning av hur man gör när man inventerar

Inventeringen går ut på att hitta så många arter av kärlväxter som möjligt i rutan. Varje person arbetar utifrån sina egna kunskaper och förutsättningar. Är man nybörjare hittar man kanske inte lika många arter som en rutinerad inventerare.


Leta upp så många olika typer av natur som möjligt inom din ruta. Lägg en punkt/plats i varje typ av natur som du har som utgångspunkt för din inventering (t ex barrskog, lövskog, betesmark, kärr, sjö osv). Punkterna, som du sedan ska numrera, är dina inventeringslokaler som du utgår från när du listar dina artfynd på fältlistan. Varje lokal ska ha en max radie på 100-150 meter och bör inte vara för liten.


När du inventerar anger du på fältblanketten alla arter du hittar på lokalen med nr 1 osv. Det innebär att du inte får en exakt plats för varje art vilket inte är nödvändigt. Sällsynta arter ska dock anges med noggrann koordinat varje gång du hittar dem. Läs mer i inventeringshandledningen om hur det går till att inventera!


Vid inventeringen kan/bör man samla in och pressa växter för att ta beläggexemplar av svårbestämda arter och kanske också av eget intresse. Att samla in beläggexemplar kan göra det möjligt för artspecialister att bestämma arter i efterhand.


Vi har också tagit fram en handledning för hur man kan göra när man samlar in och pressar växter, länk 

Samla och pressa växter