Anmäl dig för att inventera!


Anmälan sker i första hand genom mail till föreningen Östergötlands floras mailadress mail@ostgotaflora.se 

Uppge namn, telefonnummer, adress och mailadress vid anmälan.


Vi läser av mailen regelbundet och tar kontakt med dig kort efter att du anmält dig.


I andra hand kan man anmäla sig genom att meddela intresse till Kjell Antonsson, e-post kjell.antonsson56(a)gmail.com, eller telefon. Det går också att anmäla intresse till någon annan i styrelsen eller någon av kontaktpersonerna i kommunerna.


När du anmäler dig ska du så noga som möjligt ange vilket geografiskt område du är intresserad av att inventera, se instruktion längre ner.


Efter ett tag får du ett startpaket med en karta över inventeringsområdet, som är en 5x5 km stor ruta, en inventeringshandledning, fältlista och en mera komplett lista över Östergötlands kärlväxter. Kartan skrivs ut på A3 (dubbel A4). Du kan välja en vanlig kartutskrift eller en karta med information om var det finns värdefulla områden, naturreservat m m.

Vid anmälan ska du ange namn, adress, telefonnummer hem, mobiltelefonnummer och e-post-adress. Ange också önskemål om vilken ruta du vill ha eller var i Östergötland du vill inventera och vilken typ av karta du önskar.


Boka den ruta du vill inventera!

Floran inventeras i rutor som är 5 x 5 km, sk ekonomiska kartblad. På kartan som du kan nå via länken nedan framgår vilka kartblad som är lediga för inventering och vilka som redan är bokade. När du anmäler dig till inventeringen vill vi gärna att du anger vilket kartblad du är intresserad av att inventera, gärna både förstahandsval och andrahandsval. Du kan också göra en beskrivning med gårds- eller bynamn samt kommun över området du är intresserad av att inventera så tar vi fram aktuellt kartblad.


Du får gärna boka flera kartblad om du vill! Observera att man får inventera eller boka ett kartblad som redan är bokat av någon annan t ex om man vill inventera det område där man bor. Klicka på länken nedan så kan ni se vilka rutor som är lediga respektive bokade.


Om ni klickar på en ruta i kartan kan ni se kartnumret och för en bokad ruta även initialerna på den som bokat sig för att inventera rutan. Kartan med bokade rutor uppdateras kontinuerligt.


Kartan för rutbokning är översiktlig. Om ni behöver en mer detaljerad karta att jämföra med för att hitta rätt ruta att boka, titta gärna på Östgötakartan


Översikt kartblad lediga och bokadeOBSERVERA! Ersätt (a) med @ om du vill maila.