Var med och inventera Östergötlands flora!


Föreningen Östergötlands flora inventerar växter i landskapet Östergötland. Målet är att alla kartblad i Östergötland ska vara inventerade fram till ca år 2023. Inventeringen startade år 2011.


Alla växtintresserade personer är välkomna att delta i inventeringen; nybörjare, som vill lära sig nytt, och mer avancerade botanister med specialkunskaper. Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.


Tidigare florainventeringar i Östergötland

N C Kindberg inventerade östgötafloran vid sekelskiftet 18-1900-talet, därefter dröjde det fram till Erik Genbergs initiativ på 1950-talet innan ytterligare inventering genomfördes. Genbergs inventering resulterade i boken "Östergötlands flora" som kom ut på 1970-talet. Boken uppdaterades på 1990-talet av botanisten Folke Lind.

Tillsammans inventerar vi från och med 2011 Östergötlands flora inom ramen för föreningen Östergötlands flora. Östergötland är ett rikt län vad gäller växter eftersom det finns så många olika naturmiljöer här; allt från hagmarker till sjöar, myrar och djupa skogar.


Inslag i media om inventering av Östergötlands flora, se länkar nedan

http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/lanets-flora-inventeras-7001618.aspx

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4497599

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2034&artikel=4506242

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5145657

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5287397