Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!


Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för Föreningen Östergötlands Flora år 2024


Om ej annat anges genomförs inomhusaktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1. OBS! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna nedan. Glöm inte att betala medlemsavgiften 75 kr till pg-nr 60 19 89-7.


Årlig träff och årsmöte - Söndagen den 24 mars kl 14 – 16.00, (årsmötet kl 14-15).

Efter årsmöte och fika (ca 15.45) visar Kjell Antonsson läget i projektet, roliga fynd, samt hur vi går vidare med slutfasen i projektet. Efter årsmötet finns möjligheter till frågor och diskussion. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se.


FloraväkteriträffTorsdagen 25/4 (OBS! Ändrat datum!)

Den årliga floraväkteriträffen på NaturCentrum i Linköping blir torsdag 25/4 kl 18. Anmälan senast 22:e april till monika.sunhede@lansstyrelsen.se. Skriv även om du har någon matallergi/specialkost.


Boka egna nya rutor och lokaler till utflyktsboken

Så här i slutfasen av projektet börjar det fyllas på alltmer i Östergötlands florarutor. Det finns nästan inga rutor som har under 250-300 arter. Därför minskar vi ner antalet endags-inventeringsdagar. Istället satsar vi på en strategi som går ut på att du bokar en dåligt inventerad ruta, som du besöker en eller flera dagar och fyller upp till minst 300-400 arter. Hör av dig innan (eller under) säsongen börjar så bokar vi en eller flera sådana rutor till dig. De rutor som inte kommer att besökas under endagsinventeringarna, men som ännu inte nått 300 arter och som inte kan räkas som kantrutor är följande; 8F9c (297), 8F9e (293), 8F9f (291), 8F9h (290), 9F0e (284), 9F0h (296), 9F0i (278), 9F1d (299), 9F6j (294), 9F7i (227), 9G5d (279). De ordinarie endags-inventeringarna kommer att gå till norra delen av Finspångs och Motala kommuner (se nedan, där du också kan se vilka rutor som avses besökas vid denna). Till den planerade utflyktsboken behövs också hjälp med att besöka de lokaler som finns med i boken, så att vi har en uppdaterad kunskap om floran i dessa områden. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se. De rutor som förhoppningsvis inventeras under endagsinventeringarna är följande (se nedan); (9F2b – 278), (9F2g – 274), (9F3c – 282) (9F3d – 297), 9F3e – 290), (9F3i - 247), (9F4d – 220), (9F4e – 238), (9F4g – 255), (9F4h - 303), (9F5h – 242), (9F5j - 289).


Vilda blommornas dag – Söndagen den 16 juni

Håll utkik på SBF:s hemsida och i olika media. Eventuellt anordnas en växtvandring vid Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se


Botanikdagar 11 -15 juli i Västerbotten

Utgångspunkt för boende och exkursioner är Lövånger. Om du är intresserad gäller det att hänga på låset, då detta är en mycket populär aktivitet. Anmälningsmöjligheten startar 2 april kl. 09.00. Se SBF:s hemsida;

https://svenskbotanik.se/bd-2024/


Inventeringsdagar

Söndagar 08.30 – 17.30, medtag matsäck och lämpliga kläder

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, eller enskilt, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. I år begränsar vi det till två tillfällen. Pressa det du inte lyckas få namn på under dagen. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:


7 juli Nordvästra Finspång, Samling vid Hällestad k:as parkering, kl 08.30, kontakt Anders Svenson Tel: 0702-928140, e-post: anders.svenson(a)live.se. Aktuella rutor och antal funna arter: (9F2g – 274), (9F3i - 247), (9F4g – 255), (9F4h - 303), (9F5h – 242), (9F5j - 289).


21 juli Norra Motala Samling vid Tjällmo k:as parkering, kl 08.30, kontakt Kjell Antonsson, tel; 0725-164245 e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com. Aktuella rutor och antal funna arter: (9F2b – 278), (9F3c – 282) (9F3d – 297), 9F3e – 290), (9F4d – 220), (9F4e – 238)


Inlämningsträff på Naturarium i Norrköping

Lördagen den 16 november, kl 9-11, vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

Inlämning av pressat material från säsongen. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel: 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net


Inlämningsträff på NaturCentrum i Linköping

Söndagen den 17 november kl 9-11

Inlämning av pressat material från säsongen. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m.. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.


Utöver detta program kan det dyka upp spontanutflykter, särskilt beträffande besök av utflyktlokaler inför den botaniska utflyktsboken. Håll utkik på hemsidan och i vårt facebooksflöde som snart ska väckas till liv igen.


Glöm inte medlemsavgiften på 75 kr till plusgiro; 60 19 89-7