Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!


Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för Föreningen Östergötlands Flora år 2023


Om ej annat anges genomförs inomhusaktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1. OBS! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna nedan. Glöm inte att betala medlemsavgiften 75 kr till pg-nr 60 19 89-7.

 

Årlig träff och årsmöte - Söndagen den 26 mars kl 14 – 17.00, (årsmötet kl 14-15).

Efter årsmöte och fika (ca 15.45) visar Kjell Antonsson läget i projektet, roliga fynd, samt hur vi går vidare med slutfasen i projektet. Vi diskuterar också hur man pressar växter och har en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se.

 

Barrträdsexkursion - Lördagen den 8 april kl: 9.30 -16

Exkursionen kommer att förläggas till Ombergstrakten. Samling 09.30 vid Stocklycke vandrarhems parkering. Kontaktperson och anmälan; Tommy Tyrberg tel: 011 – 532 30, e-post tommy.tyrberg@gmail.com

 

Floraväkteriträff – Torsdagen den 27 april, 18.30

Floraväkteriträff där vi sammanfattar 2022 års inventeringar och laddar inför en ny inventeringssäsong. Vi bjuder på fika, kaffe och te. Anmäl gärna ditt intresse till; Monika Sunhede - monika.sunhede@lansstyrelsen.se.

 

Boka egna nya rutor och lokaler till utflyktsboken

Så här i slutfasen av projektet börjar det fyllas på alltmer i Östergötlands florarutor. Det finns nästan inga rutor som har under 250-300 arter. Därför minskar vi ner antalet endags-inventeringsdagar. Istället satsar vi på en strategi som går ut på att du bokar en dåligt inventerad ruta, som du besöker en eller flera dagar och fyller upp till minst 300-400 arter. Hör av dig innan (eller under) säsongen börjar så bokar vi en eller flera sådana rutor till dig. De ordinarie endags-inventeringarna kommer att gå till norra delen av Finspångs kommun (se nedan, där du också kan se vilka rutor som avses besökas vid denna). Till den planerade utflyktsboken behövs också hjälp med att besöka de lokaler som finns med i boken, så att vi har en uppdaterad kunskap om floran i dessa områden. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se

 

Lär dig mer om maskrosor - Söndagen den 14maj.

Det blir Söderköping som blir målet för årets maskrosexkursion. Maskrosor består av många hundra s k småarter och delas in i grupper som t ex sandmaskrosor, strandmaskrosor och ogräsmaskrosor m fl. På denna exkursion får vi under ledning av maskrosexpert Tommy Nilsson, en guidning i de olika grupperna och hur man pressar och artbestämmer maskrosor. Samling vid NaturCentrum, Linköping 08.30 för samåkning och vid Östra Ryds k:a kl 09.00. Aktuella rutor är 08G5e och 08G6d. Återfärd ca 17.30, så ta med matsäck för hela dagen och lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. Anmälan till och kontakt-person för aktiviteten: Kjell Antonsson, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se

 

Vilda blommornas dag – Söndagen den 18 juni

Håll utkik på SBF:s hemsida och i olika media. Eventuellt anordnas en växtvandring vid Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se

 

Botanikdagar i Södermanland 5/7 – 9/7

Utgångspunkt för boende och exkursioner är Hagaberg/Södertälje, Södermanland. Om du är intresserad gäller det att hänga på låset, då detta är en mycket populär aktivitet. Anmälningsmöjligheten startar 12 april kl. 09.00. Se SBF:s hemsida; https://svenskbotanik.se/valkommen-till-botanikdagarna-i-sormland/

 

Inventeringsdagar

Söndagar 08.30 – 17.30, medtag matsäck och lämpliga kläder

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, eller enskilt, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. I år begränsar vi det till två tillfällen. Pressa det du inte lyckas få namn på under dagen. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:

 

9 juli Norra Finspång, Samling vid Rejmyre k:as parkering, kl 08.30, kontakt Anders Svenson Tel: 0702-928140, e-post: anders.svenson(a)live.se. Aktuella rutor(9G4c (335), 9G4d (333), 9G5a (293)9G5c (327), 9G5d (249), 9F6j (228), 9F7j (293). Inom parentes antal funna arter.

 

23 juli Norra Finspång Samling Vid Risinge k:as parkering, kl 08.30, kontakt Kjell Antonsson, tel; 0725-164245 e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com. Aktuella rutor (antal arter inom parentes): (9F2j (314), 9F3i (230), 9F3j (301), 9F4h (261), 9F4j (263), 9F5i (300), 9F5j (271).

 

Inlämningsträff på Naturarium i Norrköping

Lördagen den 18 november, kl 9-12, vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

Inlämning av pressat material från säsongen. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel: 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

Inlämningsträff på NaturCentrum i Linköping

Söndagen den 19 november kl 9-12

Inlämning av pressat material från säsongen.  Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m.. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.