Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!


Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för föreningen år 2022

Om ej annat anges genomförs inomhusaktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1. OBS! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna nedan


Årlig träff och årsmöte - Söndagen den 20 mars kl 14 – 16.30, (årsmötet kl 14-15).

Efter årsmöte och fika (ca 15.45) visar Kjell Antonsson läget i projektet, roliga fynd, samt hur vi går vidare med slutfasen i projektet. Vi diskuterar också hur man pressar växter och har en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se. Beroende på covid-läget så kan aktiviteten genomföras digitalt. Håll utkik på hemsidan eller i mailboxen.


Barrträdsexkursion - Lördagen den 9 april kl: 9.00 -16

Exkursionen kommer att förläggas till Norrköpingstrakten. Samling 09.00; Himmelstalundsbadets parkeringsplats, Norrköping. Kontaktperson och anmälan; Tommy Tyrberg tel: 011 – 532 30, e-post tommy.tyrberg@gmail.com


Floraväkteriträff– Torsdagen den 28 april, 18.30

Sofia Lund som är ny nationell samordnare för floraväkteriet gästar oss och berättar om läget för de hotade kärlväxterna i landet och nya arter på rödlistan. Smörgåsfika i pausen.En utmärkt komplement-aktivitet till inventerandet utgörs av floraväkteri. Det går ut på att övervaka en eller flera växtlokaler för hotade/rödlistade växter genom att besöka dessa en gång per år och kolla hur mycket det finns av arten och sedan rapportera till artportalen eller Länsstyrelsen. Den årliga floraväkteriträffen anordnas i år som en gemensam aktivitet av Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands naturalhistoriska förening och Föreningen Östergötlands flora. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se.


Boka egna nya rutor och lokaler till utflyktsboken

Så här i slutfasen av projektet börjar det fyllas på alltmer i Östergötlands florarutor. Det finns nästan inga rutor som har under 200-250 arter. Därför minskar vi ner antalet endags-inventeringsdagar. Istället satsar vi på en strategi som går ut på att du bokar en dåligt inventerad ruta, som du besöker en eller flera dagar och fyller upp till minst 300 arter. Hör av dig innan (eller under) säsongen börjar så bokar vi en eller flera sådana rutor till dig. De ordinarie endags-inventeringarna kommer att gå till Motala/Finspångs-trakten (se nedan, där du också kan se vilka rutor som avses besökas vid denna). Till den planerade utflyktsboken behövs också hjälp med att besöka de lokaler som finns med i boken, så att vi har en uppdaterad kunskap om floran i dessa områden. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se


Lär dig mer om maskrosor - Lördagen den 14maj.

Samling vid Åtvidabergs järnvägsstations parkering kl 08.30.

Exkursionen kommer att förläggas till Boxholms kommun Rutorna 8F0a och 8F0c – Lagnebrunna, Slästorp, Pålsbo m m).Maskrosor består av många hundra s k småarter och delas in i grupper som t ex sandmaskrosor, strandmaskrosor och ogräsmaskrosor m fl. På denna exkursion får vi under ledning av maskrosexpert Tommy Nilsson, en guidning i de olika grupperna och hur man pressar och artbestämmer maskrosor. Åter i Linköping ca 17.30, så ta med matsäck för hela dagen och lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. Anmälan till och kontakt-person för aktiviteten: Kjell Antonsson, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se


Vilda blommornas dag – Söndagen den 19 juni

Håll utkik på SBF:s hemsida och i olika media. Eventuellt anordnas en växtvandring vid Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.se

Botanikdagar på Öland 29/6 – 3/7

Om du är intresserad gäller det att hänga på låset, då detta är en mycket populär aktivitet. Anmälningsmöjligheten startar 14 mars kl. 10.00


Inventeringsdagar

Söndagar 08.30 – 17.30, medtag matsäck och lämpliga kläder

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. I år begränsar vi det till två tillfällen. Pressa det du inte lyckas få namn på under dagen. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:


10 juli N Motala Samling i Tjällmo kyrkas parkering, kl 08.30, kontakt Kjell Antonsson, tel; 0725-164245 e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com. (9F0c, 9F0d, 9F0g, 9F0h, 9F1c, 9F1d, 9F1g, 9F1h)


24 juli N Finspång, Samling vid avtaget mot Rejmyre O om Finspång, kl 08.30, kontakt Anders Svenson Tel: 0702-928140, e-post: anders.svenson(a)live.se (9F4j, 9F5c, 9F5d, 9F5i, 9F5j, 9F6j)


Inlämningsträff på Naturarium i Norrköping

Lördagen den 19 november, kl 9-12, vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

Inlämning av pressat material från säsongen. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel: 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net


Inlämningsträff på NaturCentrum i Linköping

Söndagen den 20 november kl 9-12

Inlämning av pressat material från säsongen. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m.. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.