Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!

 

Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för föreningen år 2017

 

Om ej annat anges genomförs aktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1.

 

Floraträff på Naturarium i Norrköping,

vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

Söndagen den 29 januari, kl 10 - 15

Artbestämning av medhavt pressat material samt umgänge och diskussioner. Tag gärna med fika/smörgåsar, det kan bli kö till artbestämningen. Eventuellt kan vi köra artportalskunskap på den dator som finns på Naturarium. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

Artportalsverkstad, Fontänenhuset

Västra vägen 32, Linköping

I styrelsen har vi bedömt att det finns många som har floradata hemma på papper, men som av olika skäl inte matat in dessa i artportalen. Därför har vi beslutat att anordna heldagar som inleds med en kort instruktion om hur man matar in data och sedan ägnas resten av dagen åt inmatning av egna data i artportalen. Deltagaren bör ha skaffat sig ett login innan kurstillfället. Hör av dig om du får problem. Begränsat deltagarantal. Kom i god tid, så du hinner få tag på parkeringsplats. Porten är låst. Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuell dag. Tag gärna med fika/lunch/smörgåsar. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

Två alternativ erbjuds;

Söndagen den 19 februari, kl. 09.30-15

Söndagen den 5 mars, kl. 09.30-15

 

Motsvarande aktivitet i Norrköping erbjuds på de regelbundna träffar som hålls på Naturariet, vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A, Norrköping. Dessa träffar hålls varje onsdag, kl 9-12 från 11 januari – 12 april. Hör av dig i förväg att du kommer eftersom det inte finns möjlighet att instruera mer än ett par personer varje gång/kväll. Om kvällstid önskas tar du kontakt med Göran. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

Årlig träff och årsmöte

Söndagen den 19 mars kl 14 - 18, (årsmötet kl 14-15).

Efter årsmötet (ca 15) visar Kjell Antonsson bilder på några sällsyntare växter som historiskt är funna i Östergötland och som bör eftersökas. Under eftermiddagen kommer vi också att redovisa läget i projektet, demonstrera hur man pressar växter och ha en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

Barrträdsexkursion- Söndagen den 2 april kl: 10 -15

Det finns många olika barrträd när man tittar närmare på saken och letar i skogar och gamla övergivna parker och liknande. Tommy Tyrberg tar oss med på en spännande och inspirerande exkursion NO om Roxen där vi hoppas få se åtminstone ett 20-tal olika barrträd. Tag med matsäck och lämpliga kläder för en heldag. Samling för samåkning: NaturCentrum, Linköping kl 9.00 och/eller Grensholms slotts parkering före 10.00. Kontaktperson och anmälan; Tommy Tyrberg (011-532 30)

 

Floraväkteriträff - Onsdagen den 5 april, 18.30

Årlig floraväkteriträff med smörgåsfika i pausen.

 

En utmärkt komplement-aktivitet till inventerandet utgörs av floraväkteri. Det går ut på att övervaka en eller flera växtlokaler för hotade/rödlistade växter genom att besöka dessa en gång per år och kolla hur mycket det finns av arten och sedan rapportera till artportalen eller Länsstyrelsen. Den årliga floraväkteriträffen anordnas i år som en gemensam aktivitet av Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands naturalhistoriska förening och Föreningen Östergötlands flora.

 

Studiecirkel för floraintresserade och nybörjare i Linköping

Ledare - Björn Ström – maj – augusti (5 träffar). Samling på NaturCentrum och startdatum onsdagen den 17/5, kl 18.30. Kontaktperson för aktiviteten: Björn Ström, Telefonnummer: 013 – 103451, e-post: bjorn_strom(a)telia.com

 

Kom igång med botaniken – utflykter till fina växtlokaler i Norrköpingstrakten

Kursen går ut på att göra några utflykter och tillsammans bestämma växter och därigenom förkovra sig inom botaniken. Träffarna äger rum ute i naturen i maj-augusti. Datum och tidpunkt bestäms senare, efter deltagarnas och ledarnas önskemål. Kostnadsfritt. Ledare för utflykterna är Tommy Tyrberg (011-532 30) och Jan Axelsson (011-17 36 15 eller 073-587 04 95). Intresseanmälan senast den 15 maj till Jan Axelsson, 011 – 17 36 15, e-post: ide.axe(a)brevet.nu

 

Lär dig mer om maskrosor - Söndagen den 21 maj.

Samling vid NaturCentrum kl 08.30.

 

Exkursionen kommer att förläggas till Vadstena – Motala - trakten

 

Maskrosor består av många hundra s k småarter och delas in i grupper som t ex sandmaskrosor, strandmaskrosor och ogräsmaskrosor. På denna exkursion får vi under ledning aven maskrosexpert (Tommy Nilsson), en guidning i de olika grupperna och hur man pressar och artbestämmer maskrosor. Åter i Linköping ca 16.30, så ta med matsäck för hela dagen och lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. Samåkning i bilar. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Vilda blommornas dag - Söndagen den 18 juni

Håll utkik på hemsidan och i olika media. Bl a anordnas en växtvandring vid naturum Tåkern kl 10.30, ca 1,5 tim. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Inventeringsdagar

Söndagar (utom 5 augusti) 08.30 – 16.30, medtag matsäck och lämpliga kläder

 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. Återsamling på eftermiddagen för bestämning av arter man inte lyckats bena ut under dagen. Samling NaturCentrum, Linköping kl 08.30, om ej annat anges nedan, för samåkning. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet, bl a för att underlätta samåkning. Det behövs dock en del bilar vid inventeringen. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:

 

2 juli NO Finspång. Samling för samåkning vid kapellet i Rejmyre, mitt i samhället utmed Glasbruksvägen, kl 08.30, kontakt: Tommy Tyrberg (011-532 30, e-post: tommy.tyrberg(a)gmail.com

 

9 juli N Motala. Samling för samåkning vid Linköping-Motala-vägen, Borensbergsrondellen, på Borensbergssidan kl 08.30. kontakt: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

16 juli S Boxholm. Samling för samåkning vid Q-star-macken i Boxholms södra utkant, kl 08.30, kontakt: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

23 juli S Valdemarsvik, Samling för samåkning vid Hemköp, Söderköping kl 08.30, kontakt: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

30 juli S Åtvidaberg. Samling för samåkning vid Yxnerums k:a, kl. 08.30, kontakt: Anders Svenson tel: 0494 – 370 22, 070 – 2928140, e-post: anders.svenson(a)live.se

 

5 augusti N Motala – Finspång. Samling för samåkning vid Tjällmo k:a, kl 08.30, kontakt: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

13 augusti Valdemarsvik. Samling för samåkning vid Hemköp, Söderköping kl 08.30, kontakt: Tommy Tyrberg (011-532 30, e-post: tommy.tyrberg(a)gmail.com

 

Vattenväxtdag vid Naturum Tåkern - Söndagen den 6 augusti kl 10 – 15

Traditionell aktivitet där vi får en övning i akvatiska växter som samlats in i baljor. Expert medverkar. I år hoppas vi kunna erbjuda ännu fler arter även från klarvattensjöar och gölar. Ta gärna med vattenväxter från dina trakter för bestämning och matsäck. Samarrangemang med Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Bestämningsträff på NaturCentrum i Linköping

Söndagen den 19 november kl 10 – 15

Tag med sommarens skörd så hjälps vi åt att sätta namn på växterna och det som vi inte lyckas med skickas vidare till specialister. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Tag gärna med fika, det kan bli köbildning vid bestämningarna. Vid behov kan vi också köra lite artportalskunskap. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Övrigt

Tag gärna med varandra på spontana utflykter. Om du vill följa med andra, tag kontakt med Kjell Antonsson så kanske vi kan hitta exkursionspartners. Var också uppmärksamma på spontant planerade utflykter som kanske annonseras bara några dagar i förväg på hemsidan eller via mail.

 

OBSERVERA! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna.

inte lyckas med skickas vidare till specialister. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Tag gärna med fika, det kan bli köbildning vid bestämningarna. Vid behov kan vi också köra lite artportalskunskap. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Övrigt

Tag gärna med varandra på spontana utflykter. Om du vill följa med andra, tag kontakt med Kjell Antonsson så kanske vi kan hitta exkursionspartners. Var också uppmärksamma på spontant planerade utflykter som kanske annonseras bara några dagar i förväg på hemsidan eller via mail.

 

OBSERVERA! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna

.

                                                                                                                                                      

© ostgotaflora.se 2011-2017