Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!

 

Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för föreningen år 2018

 

Om ej annat anges genomförs inomhusaktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1.

 

Floraträff på Naturarium i Norrköping,

vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

 

Söndagen den 28 januari, kl 10 - 15

 

Artbestämning av medhavt pressat material samt umgänge och diskussioner. Tag gärna med fika/smörgåsar, det kan bli kö till artbestämningen. Eventuellt kan vi köra artportalskunskap på den dator som finns på Naturarium. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

Artportalsverkstad, Fontänenhuset, Västra vägen 32, Linköping

I styrelsen har vi bedömt att det finns många som har floradata hemma på papper, men som av olika skäl inte matat in dessa i artportalen. Därför har vi beslutat att anordna heldagar som inleds med en kort instruktion om hur man matar in data och sedan ägnas resten av dagen åt inmatning av egna data i artportalen. Deltagaren bör ha skaffat sig ett login innan kurstillfället. Hör av dig om du får problem. Begränsat deltagarantal. Kom i god tid, så du hinner få tag på parkeringsplats. Porten är låst. Sista anmälningsdag 10 dagar innan aktuell dag. Tag gärna med fika/lunch/smörgåsar. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

Två alternativ erbjuds;

 

Söndagen den 4 mars, kl. 08.30 – 12.30 – sista anmälningsdatum 25 februari

 

Söndagen den 11 mars, kl. 08.30- 12.30 – sista anmälningsdatum 4 mars

 

Motsvarande aktivitet i Norrköping erbjuds på de regelbundna träffar som hålls på Naturariet, vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A, Norrköping. Dessa träffar hålls varje onsdag, kl 9-12 från 11 januari – 12 april. Hör av dig i förväg att du kommer eftersom det inte finns möjlighet att instruera mer än ett par personer varje gång/kväll. Om kvällstid önskas tar du kontakt med Göran. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

Årlig träff och årsmöte - Söndagen den 18 mars kl 14 - 18, (årsmötet kl 14-15).

Efter årsmötet (ca 15) visar Margareta Edqvist exempel på hur slutfasen i ett sådant här projekt kan gå till med exempel från Småland m fl landskap. Under eftermiddagen kommer vi också att redovisa läget i projektet, demonstrera hur man pressar växter och ha en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller 0725-164245, e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

Barrträdsexkursion - Söndagen den 25 mars kl: 10 -15

Det finns många olika barrträd när man tittar närmare på saken och letar i skogar och gamla övergivna parker och liknande. Tommy Tyrberg tar oss med på en spännande och inspirerande exkursion i Norrköpingstrakten där vi hoppas få se åtminstone ett 20-tal olika barrträd. Tag med matsäck och lämpliga kläder för en heldag. Samling för samåkning: NaturCentrum, Linköping kl 9.00 (kolla med TT så det finns någon som åker från Linköping) och/eller Himmelstalundsbadet parkering som samlingsplats. Kontaktperson och anmälan; Tommy Tyrberg tel: 011-532 30, e-post tommy.tyrberg@gmail.com

 

Floraväkteriträff - Torsdagen den 19 april, 18.30

Margareta Edqvist som är nationell samordnare för floraväkteriet, gästar oss och berättar om läget för de hotade kärlväxterna i landet och nya arter på rödlistan. Smörgåsfika i pausen.

 

En utmärkt komplement-aktivitet till inventerandet utgörs av floraväkteri. Det går ut på att övervaka en eller flera växtlokaler för hotade/rödlistade växter genom att besöka dessa en gång per år och kolla hur mycket det finns av arten och sedan rapportera till artportalen eller Länsstyrelsen. Den årliga floraväkteriträffen anordnas i år som en gemensam aktivitet av Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands naturalhistoriska förening och Föreningen Östergötlands flora.

 

Studiecirkel för floraintresserade och nybörjare i Linköping

Ledare - Björn Ström – maj – augusti (5 träffar). Samling på NaturCentrum och startdatum torsdagen den 17/5, kl 18.30. Kontaktperson för aktiviteten: Björn Ström, Telefonnummer: 013 – 103451, e-post: bjorn_strom(a)telia.com

 

Kom igång med botaniken – utflykter till fina växtlokaler i Norrköpingstrakten

Kursen går ut på att göra några utflykter och tillsammans bestämma växter och därigenom förkovra sig inom botaniken. Träffarna äger rum ute i naturen i maj-augusti. Datum och tidpunkt bestäms senare, efter deltagarnas och ledarnas önskemål. Kostnadsfritt. Ledare för utflykterna är Tommy Tyrberg (011-532 30) och Jan Axelsson (011-17 36 15 eller 073-587 04 95). Intresseanmälan senast den 15 maj till Jan Axelsson, 011 – 17 36 15, e-post: ide.axe(a)brevet.nu

 

Lär dig mer om maskrosor Söndagen den 20 maj.

Samling vid NaturCentrum kl 08.30.

 

Exkursionen kommer att förläggas till Åtvidabergstrakten. Maskrosor består av många hundra s k småarter och delas in i grupper som t ex sandmaskrosor, strandmaskrosor och ogräsmaskrosor. På denna exkursion får vi under ledning aven maskrosexpert (Tommy Nilsson/Hans Rydberg), en guidning i de olika grupperna och hur man pressar och artbestämmer maskrosor. Åter i Linköping ca 17, så ta med matsäck för hela dagen och lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. Samåkning i bilar. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Vilda blommornas dag - Söndagen den 17 juni

Håll utkik på hemsidan och i olika media. Bl a anordnas en växtvandring vid naturum Tåkern kl 10.30, ca 1,5 tim. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

Inventeringsdagar

Söndagar (utom 11 augusti) 08.30 – 17.00, medtag matsäck och lämpliga kläder

 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. Återsamling på eftermiddagen för bestämning av arter man inte lyckats bena ut under dagen. Samling vid angivna platser kl 08.30, för samåkning. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet, bl a för att underlätta samåkning. Det behövs dock en del bilar vid inventeringen. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:

 

1 juli N Finspång. Samling för samåkning, vid Igelfors ? kl 08.30, kontakt: Tommy Tyrberg (011-532 30, e-post: tommy.tyrberg(a)gmail.com

 

8 juli Motala-Finspång Samling för samåkning vid Ljusfallshammar, kl 08.30, kontakt: Kjell Antonsson, Telefonnummer: 0144 – 102 73 eller e-post: kjell.antonsson(a)home.se

 

15 juli Boxholm. Samling för samåkning vid Q-star-macken i Boxholms södra utkant, kl 08.30, kontakt: Anders Svenson tel: 0494 – 370 22, 070 – 2928140, e-post: anders.svenson(a)live.se

 

22 juli S Finspång, Samling för samåkning vid Finspång kl 08.30, kontakt: Göran Göransson tel:011-13 34 26 eller 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net

 

5 augusti N Motala. Samling för samåkning vid Tjällmo k:a, kl. 08.30, kontakt: Tommy Tyrberg (011-532 30, e-post: tommy.tyrberg(a)gmail.com

 

11 augusti Motala – Ljungsbro. Samling för samåkning vid Klockrike k:a, kl 08.30, Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan

 

Skärgårdsläger 27-29 juli

Skärgården har en speciell flora och öar utan kontakt med fastlandet blir av naturliga skäl lite sämre inventerade i sådana här projekt. Därför gör vi nu en tredagarssatsning på skärgården och försöker beta av så många rutor som möjligt. Hur mycket vi klarar beror på hur många vi blir och hur många båtförare vi får tag i som ställer upp. Vi åker vi ut till 1-3 öar i varje ruta och två personer inventerar ön och blir sedan skjutsade till nästa o s v. Mindre vana jobbar ihop med mera erfarna. Föreningen kommer att sponsra så mycket vi har råd med, men detaljer i dessa frågor, återkommer vi till per mail. Troligen blir baslägret i Söderköpings-trakten med biltransport ut till båtarna på morgonen. Anmälan till kjell.antonsson@home.se så snart som möjligt och senast den 1/5.

 

Vattenväxtdag vid Naturum Tåkern - Söndagen den 12 augusti kl 10 – 15

Traditionell aktivitet där vi får en övning i akvatiska växter som samlats in i baljor. Expert medverkar. I år hoppas vi kunna erbjuda ännu fler arter även från klarvattensjöar och gölar. Ta gärna med vattenväxter från dina trakter för bestämning och matsäck. Samarrangemang med Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan

 

Bestämningsträff på NaturCentrum i Linköping

Söndagen den 25 november kl 10 – 15

 

Tag med sommarens skörd så hjälps vi åt att sätta namn på växterna och det som vi inte lyckas med skickas vidare till specialister. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Tag gärna med fika, det kan bli köbildning vid bestämningarna. Vid behov kan vi också köra lite artportalskunskap. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.

 

OBSERVERA! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna.

                                                                                                                                                      

© ostgotaflora.se 2011-2017